Продукти

Гумено-текстилен маркуч за пропан-бутан клас 1

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
по БДС БДС 10471-90

 

Гумено-текстилен маркуч

 

Конструкция Работна температура
  1. Вътрешен слой:Синтетичен каучук NBR (бутадиенакрилонитрилов каучук)
  2. Междинен слой:текстилна оплетка
  3. Външен слой:Синтетичен каучук NBR (бутадиенакрилонитрилов каучук)

от -35С° до +80С°

кратковременно до +90°C

Област на приложение

  

Каталожен № Вътрешен диаметър d1 (mm) Външен Диаметър d2 (mm) Външен Диаметър d2 (цол) Дебелина на стената s (mm) Работно налягане Разривно налягане
БАР PSI БАР PSI
МГТ600035 ø3.5 ø9.5 7/64″ 3 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600004 ø4 ø10 5/32″ 3 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600045 ø4.5 ø10.5 3/16″ 3 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600005 ø5 ø11 3/16″ 3 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600055 ø5.5 ø11.5 7/32″ 3 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600006 ø6 ø12 1/4″ 3 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600073 ø7.3 ø14.3 9/32″ 3.5 6.3 91.5 18.9 274
МГТ600008 ø8 ø15 5/16″ 3.5 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600093 ø9.3 ø15.3 23/64″ 3 6.3 91.5 18.9 274
МГТ600010 ø10 ø17 3/8″ 3.5 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600011 ø11 ø18 7/16″ 3.5 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600115 ø11.5 ø18.5 7/16″ 3.5 6.3 91.5 18.9 274
МГТ600012 ø12 ø19 1/2″ 3.5 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600013 ø13 ø19 1/2″ 3.5 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600016 ø16 ø24 5/8″ 4 6.3 91.35 18.9 274
МГТ600019 ø19 ø27 3/4″ 4 6.3 91.35 18.9 274